implantaat tandzorg

Implantaat

Een implantaat is een tandwortelvervanger, die in het kaakbot wordt geplaatst tijdens een kleine chirurgische ingreep. Vaak gebeurt dat onder lokale verdoving. De meeste implantaten zien er uit als een schroef en zijn gemaakt van titanium, zirkonium of een combinatie van deze materialen. Het implantaat is een sterke basis voor een implantaatkroon, implantaatbrug of kunst(klik)gebit.

Wanneer heb je een implantaat nodig?

Als je een tand of kies mist, of als meerdere tanden of kiezen ontbreken in je mond, kan implantologie een passende behandeling zijn. Bij het ontbreken van een enkel element wordt doorgaans 1 implantaat geplaatst. Na een zogenoemde ‘bot ingroeiperiode’ wordt er een kroon op geplaatst, een implantaatkroon.

Als er meerdere tanden/kiezen naast elkaar ontbreken, kan implantologie worden gebruikt om een uitneembaar klikframe te verankeren. Maar er kunnen ook meerdere implantaten worden geplaatst, waarop een implantaatbrug wordt geplaatst. Die zit net als een implantaatkroon vast in je mond en functioneert zoals normale tanden of kiezen.

Heb je een kunstgebit en is er weinig houvast in je kaak waardoor het kunstgebit loskomt met het kauwen, dan kunnen 2, 4 of 6 implantaten worden geplaatst. Daarna wordt een volledige kunstgebit gemaakt dat vastklikt op de implantaten. Zo’n klikgebit is net als een klikframe uitneembaar, zodat je het dagelijks goed kunt reinigen.

U kunt zich online inschrijven!
Behandeling

Voorafgaand aan het plaatsen van implantaten dient een uitvoerig tandheelkundig onderzoek plaats te vinden door de implantoloog. Bij implantologische behandeling is de medische – en tandheelkundige gezondheid namelijk van invloed op het succes van de behandeling. In zo’n vooronderzoek worden onder andere door middel van visuele inspectie en aanvullend röntgenonderzoek de botkwaliteit en de botkwantiteit beoordeeld. Dit wordt gedaan nadat de kies of tand is getrokken, maar bij voorkeur is de desbetreffende kies of tand nog aanwezig.

Een implantaat kan in uitzonderlijke gevallen direct worden geplaatst, na het trekken van de tandwortel. Vaak wordt een tand of kies eerst getrokken en wordt 8-12 weken de botgenezing afgewacht, voordat het implantaat wordt geplaatst. Als een tand of kies al een lange tijd ontbreekt, kan er onvoldoende kaakbot aanwezig zijn om een implantaat te verankeren/te plaatsen. Meestal kan er met een  extra behandeling nieuw bot worden geplaatst. Dit kan kunstbot zijn of eigen bot, bijvoorbeeld uit je bekkenkam of elders uit je kaak. Na 4-12 maanden, afhankelijk van de situatie en genezing, kan het implantaat worden geplaatst.

Tijdens de behandeling wordt onder plaatselijke verdoving het implantaat in het kaakbot geplaatst. In de daaropvolgende 2 tot 6 maanden hecht het kaakbot zich aan het implantaat. Daarna kan de kroon, brug of het klikgebit worden gemaakt.

Een implantaat wordt in 1 of in 2 fasen geplaatst. Bij 1 fase is het afdekschroefje (healing abutment) zichtbaar boven het tandvlees. Bij 2 fase wordt het implantaat geplaatst en wordt het tandvlees weer over het implantaat gelegd. Als het implantaat is ingegroeid, wordt er een klein sneetje in het tandvlees gezet en dan wordt het healing abutment geplaatst.

Risico’s

De kans dat een implantaat goed vastgroeit is zeer groot. Goed tandheelkundig onderzoek door je behandelaar voorafgaand aan de behandeling, maakt kans op complicaties of mislukkingen minimaal. Toch kan er direct na het plaatsen van een implantaat tijdelijk ongemak zijn in de vorm van napijn of zwelling. Ook komt het een enkele keer voor dat een implantaat niet vastgroeit met het kaakbot. Dan moet het worden verwijderd. De kans hierop wordt groter als je rookt.

Kosten

Het plaatsen van implantaten en de constructie op de implantaten worden (deels) vergoed vanuit je aanvullende tandartsverzekering,  indien je die hebt afgesloten.

De kosten zijn afhankelijk van de omvang van de behandeling. Vraag de implantoloog naar de behandelopties en een begroting. Bekijk hier een voorbeeldbegroting voor een eenvoudige implantaatbehandeling.

Er zijn uitzonderlijke situaties, waarbij implantologie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Wil je daar aanspraak op maken dan zal je behandelaar een aanvraag indienen je de zorgverzekeraar. Die beoordeelt of je in aanmerking komt voor een vergoeding vanuit de basisverzekering.

Zorg voor jongeren tot 18 jaar
Als je voor je 18e voor een voortand verliest door een ongeval of indien een of meer ontbrekende, blijvende snij- of hoektanden niet zijn aangelegd, wordt implantologie vergoed vanuit de basisverzekering. Bij verlies door een ongeval voor het 18e levensjaar doet de implantoloog een aanvraag; de behandeling kan worden uitgesteld tot het 22ste levensjaar.

Volwassenen zorg
Indien er sprake is van een ernstig geslonken tandeloze kaak kan een klikgebit deels worden vergoed vanuit de basisverzekering.

Voor een klikgebit geldt de volgende wettelijke eigen bijdrage:

  • Voor een klikgebit in de onderkaak is de eigen bijdrage 10% voor de mesostructuur (steg, drukknoppen of magneten) en het klikgebit
  • Voor een klikgebit in de bovenkaak is de eigen bijdrage 8% voor de mesostructuur (steg, drukknoppen of magneten) en het klikgebit
  • Voor een tegelijkertijd vervaardigd klikgebit in de ene kaak en kunstgebit in de andere kaak (code J50) is de eigen bijdrage 17%

Is je eigen risico in dat jaar nog niet gebruikt dan wordt dat eerst aangesproken.

Alternatieven

Vraag gerust naar de mogelijkheden, de tandartsen van Tandzorg Lief vertellen je graag meer over de alternatieven.

Samen zorgen wij voor een gezonde lach!